EPIDASA
 
Home Links
Home
Motivation & Aims
Participants
Ph.D Projects
Students Exchange
Project Publications
References
Workshops
Participating Universities
Links

News


  • Sarah van der Land doet in haar scriptie verslag van een origineel, vernieuwend, kwalitatief onderzoek. Door middel van een participerende doelgroepanalyse (onder Township jongeren in Zuid-Afrika) brengt ze in kaart hoe een voorlichtingstekst over HIV/AIDS preventie op optimale wijze kan aansluiten bij de beoogde doelgroep. Ze ontwierp bovendien een brochure die ze kritisch vergelijkt met een bestaande voorlichtingstekst. Het verslag is gepubliceerd in het kader van het 'EPIDASA project' Zuid-Afrika.