EPIDASA
 
Home Publications
Home
Motivation & Aims
Participants
Ph.D Projects
Students Exchange
Project Publications
References
Workshops
Participating Universities
Links
Download Adobe Acrobat

Publications

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

B

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Baal, J. van (2005), 'Een Tekstevaluatieschema getest'. Onderzoek naar de hanteerbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van het Tekstevaluatieschema van Rodenburg & De Stadler (2001) op het onderdeel Tekst en Beeld, Radboud Universiteit, Nijmegen
Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As
Boer, H., & Carstens, A. (2003). De psychologie van veilige seks en tekstontwerp. TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS, 10(1), 52-63.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Boland, C. (2004). KUN-studenten onderzoeken aids-voorlichting in Zuid-Afrika. Retrieved 18-05, 2004, from http://www.kun.nl/cgi-bin/vox/artikel/toon.pl?artid=41710

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Bouwmans, E. (2005). 'Het tekstevaluatieschema onder de loep genomen'. Onderzoek naar de meningen van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse tekstexperts over de betrouwbaarheid, validiteit, hanteerbaarheid en bruikbaarheid van het tekstevaluatieschema, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Burger, M. (2007). Get the message, Radboud Universiteit, Nijmegen


up C


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Carstens, A., Maes, A., & Gangla-Birir, L. (2006). Understanding visuals in HIV/AIDS education in South-Africa: differences between literate and low-literate audiences. African Journal of AIDS Research 2006, 5(3).

Thesis. Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Content thesis. Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Carriere, S. en M.(2005), "Together we can", Tilburg University, Tilburg

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Carstens, A. (2003), "What lay illness narratives reveal about aids-related stigmatization", School for Languages, University of Pretoria, Pretoria

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Carstens, A., & Snyman, M. (2003). How effective is the Department of Health's leaflet on HIV/AIDS Counselling for low literate South Africans? TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS, 10(1), 112-136.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Cornelissen, E. (2007), "HIV plays players", Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Croonen, M. (2003), "Voorbeeldgeschiedenissen en de toepassing van de eigenschuld-vuistregel in reactie op Aids-brochures", Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen


up D


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Duijn, M.N.F. (2007), "Heuristics for the design of effective VCT intervention campaigns", Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen


up F


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Feddes, R. (2006), "An experimental study of external stigma as a side effect of fear appeals in HIV/AIDS education text messages among black adolescents and adults with a lower socio-economic status in South Africa ", Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Foesenek, K. (2006), "Is a picture always worth a thousand words? ", Tilburg University, Tilburg


up G


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Geysendorpher, O. (2003), "Religie in Aidsvoorlichting, een waardevolle toevoeging? Een experimenteel onderzoek naar het effect van waardenvariaties in Zuid-Afrikaanse voorlichtingsteksten op het gebied van Aids", Tilburg University, Tilburg

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Gommers, W. (2004), Scary photos: The influence of photographs on the effects of a fear appeal brochure promoting safer sex in South Africa, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Gommers, W. (2004), Bachelorwerkstuk 'Fear appeals in Zuid-Afrika', Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Groot, E. de (2003), 'QUESTIONNAIRES QUESTIONED' The influence of response style when measuring attitudes towards HIV/AIDS among white Dutch and black South African students, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Groot, L. de (2005), Wat ligt er aan de basis van angst voor HIV/AIDS stigma? "Kwalitatief onderzoek naar het mentaal construct van zwarte Zuid-Afrikaanse jongeren, dat bepalend kan zijn voor VCT gedrag", Radboud Universiteit, Nijmegen


up H


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Hagen, A. (2003), 'Navorsing in Strokiesprentjies.' Onderzoek naar de invloed van cultuur op de waardering van tekst in combinatie met beeld in HIV/Aids-voorlichtingsbrochures in Zuid-Afrika, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Hoeken, H., & Geurts, D. (2003). De invloed van voorbeeldgeschiedenissen in fear appeals op de perceptie van de eigen-effectiviteit en de acceptatie van de boodschap. TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS, 10(1), 64-80.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Hoogwegt, H. (2007). How do low educated audiences understand motion in static visuals?, Tilburg University, Tilburg


up J


Jansen, C., Baal, van J. & Bouwmans, E. (2007). Angst in voorlichtingsteksten. Een replicatieonderzoek naar de effecten van afstemming van / fear appeals / over HIV/AIDS op de culturele orientatie van de lezers. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29 (1), 1-19.

Jansen, C., Baal, van J. & Bouwmans, E. (2006). Investigating culturally-oriented fear appeals in public information documents on HIV/AIDS. Journal of Intercultural Communication, 11 (1). http://www.imme.se/intercultural

Jansen, C., Croonen, M. & De Stadler, L. (2005). 'Take John, for instance'. Effects of exemplars in public information documents on HIV/AIDS in South Africa. Information Design Journal + Document Design, 15 (3), in press.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Jansen, C. (2003), 'Be wise – condomise?' Naar verbeterde HIV/AIDS-voorlichtingsteksten in een multiculturele samenleving", Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Jansen, C. (2003). Be wise - condomize? Over de relevantie van de culturele achtergrond van in Nederland wonende Ghanezen voor voorlichting over HIV/AIDS. TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS, 10(1), 137-151.


up K


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Keijsers, B. (2007). IMAP versus TRADITIONAL, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Kramer, A. (2004), 'EK HET DIE STORIE NET UIT MY DUIM GESUIG…' A study into the relation of a designer's profile with the design characteristics and design process of public information documents on HIV/AIDS in South Africa, Radboud University, Nijmegen


up L


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Laanstra, A. (2005), 'Stijl of geen stijl?', Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Land, S. van der (2006), 'Trust, Lust & Latex'. A Participatory Audience Analysis Approach in the Design Process of an HIV/Aids Prevention Document targeted at young Africans in South Africa, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Langenhuijsen, A. (2003), 'De effectiviteit van visuele condoominstructies in een laaggeletterde, Zuid-Afrikaanse context', Tilburg University, Tilburg

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Leijten, M. (2005), 'Worden waarden gewaardeerd?' Onderzoek naar het oordeel van Zuid-Afrikaanse jongeren over het appelleren aan behoudendheid in voorlichtingsteksten over Aids en de invloed van deze teksten op hun attitude ten aanzien van Aids-gerelateerde thema's, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Ligthart, B. (2005), 'Stijl en Cultuur -Onderzoek naar het effect van stijlverschillen in een HIV/AIDS-voorlichtingstekst, bij blanke en kleurling Afrikaans sprekende tieners in Zuid-Afrika', Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Lips, J. (2008), 'Researcher versus participant', Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Lodder, M. (2004). 'HIV/AIDS related stigma and the persuasion of at-risk individuals to go for voluntary counselling, testing, and referral', Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Loohuis, A. (2007). Angst voor stigma: te bestrijden of niet te vermijden?, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen


up M


Maes, A., Foesenek, K., & Hoogwegt, H. (2008). Visual health communication. How do low literate audiences understand visual meaning?In P. Swanepoel & H. Hoeken (Eds.), Adapting health communication to cultural needs: Optimizing documents in South-African health communication on hiv/aids prevention (pp. 151-170). Amsterdam: Benjamins.
http://www.tilburguniversity.nl/faculties/humanities/people/maes/Maes_Foesenek_Hoogwegt_2008_Epidasa_book.pdf
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_bookview.cgi?bookid=Z%20140


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Mulder, J. (2003). 'Be wise – condomise?' AIDS-voorlichting in Zuid-Afrika stuit op diepgewortelde cultuurverschillen. Tekstblad, 9, 2: 4-8. (Interview met C. Jansen)


up N


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Nieuwboer, I., Maes, A., & Swanepoel, P. (2005). 'The persuasive power of peer guides in websites that promote HIV/AIDS voluntary counselling and testing', International Professional Communication Conference (IPCC), p. 829-839, Limerick, Ireland

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Nieuwboer, I. (2003). 'Once you know you can never not know again' The effect of a digital guide in persuading students to go for VCT, Tilburg University, Tilburg

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Nistelrooij, M. van (2008). The war on HIV/AIDS, Radboud Universiteit, Nijmegen

up O


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Olislagers, K. (2008). More than words?, Radboud Universiteit, Nijmegen


up P


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Philips, A. (2007). Information Mapping in HIV/AIDS documents, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Plaat, M. (2005). 'Wees niet bang, laat je testen!' Een experimenteel onderzoek naar de overtuigingskracht van een VCT-voorlichtingstekst waarin geprobeerd wordt angst voor stigma te verminderen onder zwarte Zuid-Afrikanen uit verschillende sociale klassen, Radboud Universiteit, Nijmegen


up R


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Rodenburg, C. (2004). 'Aidsvoorlichting aan Asielzoekers: Onderzoek naar de determinanten van risicogedrag ten aanzien van HIV/Aids bij Angolese, Sierraleoonse en Russisch-sprekende asielzoekers' Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Rodenburg, C., Stadler, L.G. de (2003). '’n Teksevalueringskema vir VIGS-tekste.' Eenheid vir Dokumentontwerp, Taalsentrum, Universiteit Stellenbosch


up S


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Saal, E. (2009). The persuasive effect of teenager slang in printbased HIV messages, Radboud Universiteit Nijmegen, 2009.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Saal, E. (2005). The persuasive effect of Tsotsitaal in HIV/AIDS material, Communicatio, 31(2), 2005.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Saal, E. (2003). Die oorredende invloed van sleng en bron-ontvanger-ooreenkomste in MIV/vigs-materiaal. TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS, 10(1), 81-111.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Sambeek, M. van (2008). Attacking the 21st Century's Evil, Radboud Universiteit, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Schumm, M. (2004). VCT-uptake in South Africa via Web sites: An evaluation checklist, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Steehouder, M. (2005), University of Twente. Using role sets to engage and persuade visitors of websites that promote safe sex.2005 IEEE International Professional Communication Conference Proceedings, 188-195.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Swanepoel, P. (2007). Message strategies in a corpus Dutch voluntary counselling and testing (VCT) campaign texts, Journal for Language Teaching, 40(1), 240-262.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Swanepoel, P. (manuscript). 'Stemming the HIV/AIDS epidemic in South Africa; Are our HIV/AIDS campaigns failing us?', Department of Afrikaans and Theory of Literature, University of South Africa

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Swanepoel, P. (manuscript). Persuading South Africans at risk of HIV/AIDS to voluntarily present themselves for counseling, testing and referral (VCT): Using theory and empirical evidence in formative research for VCT message design, Department of Afrikaans and Theory of Literature, University of South Africa

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Swanepoel, P. (2003). Die (on)effektiwiteit van MIV/vigs-voorligtingsveldtogte en -voorligtingstekste in Suid-Afrika: normatiewe raamwerke, probleme en riglyne vir oplossings, Tydskrif vir Nederlands & Afrikaans, 10(1), 5-51.

Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Swinkels, E. (2005), 'Voorbeeldgeschiedenissen in de strijd tegen HIV/AIDS'. Onderzoek naar het gebruik van voorbeeldgeschiedenissen in voorlichtingsteksten ter preventie van stigmatisering van Zuid-Afrikanen die besmet zijn met HIV/AIDS, Radboud Universiteit, Nijmegen.


up T


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Tenten, A. (2006), '"AND THEY LIVED POSITIVELY EVER AFTER". A study into the effects of a narrative VCT text compared to a non-narrative VCT text in South Africa, Radboud University, Nijmegen / Stellenbosch University, Stellenbosch


up V


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Verwer, C. (2003), 'Uitdaging voor de Regenboognatie.' Over de begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en overtuigingskracht van rationeel versus affectief gekleurde HIV/AIDS-teksten voor Afrikaner en kleurling tieners in Zuid-Afrika, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen


up W


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Wannet, R. (2003), 'Slang in South African public information documents on HIV/AIDS.' Performing an experiment among black South African students concerning slang in a public information document on HIV/AIDS in South Africa, University of Nijmegen, Nijmegen


up Z


Download this document by clicking the right mouse button and selecting Save Target As Zandvoort, A. van (2004), 'Being positive about VCT & HIV' Experimental research into the effect of metaphors in a web site on Voluntary Counseling and Testing in South Africa and the Netherlands., Tilburg University, Tilburg

up